Michael Craig-Martin

Michael Craig-Martin

Michael Craig-Martin 为英国概念艺术的领军人物,他喜爱探索物件与影像之间的关系,擅长从符号及图画中构思出虚无的形...